Współzawodnictwo Sportowe szkół miasta lublin

Zawody zawieszone do 31 stycznia br.

Uprzejmie informujemy , że w dniu 13 stycznia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki opublikował rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 D.U (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087), które informuje że na obszarze kraju w okresie od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Wobec powyższego informujemy, że organizacja zawodów sportowych w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin po raz kolejny zostaje zawieszona, tym razem na okres od 18 do 31 stycznia 2021 r.

Aktualności

Skip to content