Współzawodnictwo Sportowe szkół miasta lublin

Szachy

Data

10/11/2021

Miejsce

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

regulamin techniczny

Komunikat końcowy

Skip to content