Współzawodnictwo Sportowe szkół miasta lublin

Szachy

Data

18/11/2021

Miejsce

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją w Lublinie

regulamin techniczny

Komunikat końcowy

Skip to content