Współzawodnictwo Sportowe szkół miasta lublin

Sztafety LA

Data

23/09/2021

Miejsce

Stadion Lekkoatletyczny, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin

Zawody w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin w Sztafetach LA dla chłopców i dziewczyn zostaną rozegrane według poniższego harmonogramu:

1. Miejsce i data:

Stadion Lekkoatletyczny, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin

zawody dziewcząt i chłopców – 23 września 2021 r.(czwartek).

2. Harmonogram:

  1. 23.09 2021r. godz. 13.00 – weryfikacja zawodników w oparciu o listę zgłoszeniową oraz ważną legitymację szkolną – odprawa techniczna,
  2.  23.09.2021r. godz. 13:30 – rozpoczęcie zawodów.

3. Sprawy techniczne:

  1. zgłoszenia imienne podpisane przez dyrektora szkoły należy przedłożyć organizatorowi w dniu zawodów;
  2. szkoła do zawodów może zgłosić po 1 zespół złożony z dziewcząt i/lub chłopców;
  3. zgłoszenia do zawodów należy dokonać w systemie SRS (System Rejestracji Szkół) do dnia 22września br. do godz. 12.00;
  4. zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane;
  5. zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym zawodów;
  6. oświadczenie uczestnika zawodów SZS należy dostarczyć w dniu zawodów: (https://wspolzawodnictwo.aktywny.lublin.eu/file/5236fa4ab9.pdf);
  7. zawody będą odbywały się przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

regulamin techniczny

Komunikat końcowy

Skip to content